วันพุธที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

It's all in the state of MindIt's all in the state of Mind
เรื่องโดย Walter D. Wintle
ให้คำภาษาไทยโดย คุณพละชัย ฟูเกียรติพงษ์

If you think you are beaten, you are,
ถ้าคุณคิดว่าคุณอ่อนล้าสิ้นแรง คุณก็จะเป็นดังเช่นคุณคิด

If you think that you dare not, you don't,
ถ้าคุณคิดว่าคุณคงทำไม่ได้ คุณก็ทำไม่ได้ตั้งแต่คุณคิด

If you'd like to win, but you think you can't,
ถ้าคุณต้องการจะชนะ แต่คุณกลับคิดว่าคุณคงเอาชนะไม่ได้

It's almost certain you won't.
มันก็เกือบจะแน่นอนแล้วว่า คุณไม่มีทางที่จะชนะ

If you think you'll lose, you've lost,
ถ้าคุณคิดว่าคุณคงพ่ายแพ้ คุณก็แพ้แล้วตั้งแต่คุณคิด

For out of the world we find
ในโลกใบนี้ คุณจะพบว่า

Success begins with a fellow's will
ความสำเร็จเริ่มจาก ความปรารถนาจากภายใน เสมอ

It's all in the state of mind.
ทั้งหมดทั้งปวงนี้ขึ้นอยู่กับ ความคิดที่อยู่ในจิตของคุณ

If you think you are out-classed, you are;
ถ้าคุณคิดว่าคุณเหนือชั้น คุณก็จะเหนือกว่าผู้อื่น

You've got to think high to rise;
คุณต้องคิด ให้ใหญ่ขึ้น ให้สูงขึ้น

You've got to be sure of yourself before
คุณต้องเชื่อมั่นในตัวคุณเองให้มากขึ้นเสียก่อนที่

You can ever win a prize,
คุณจะคว้าชัยชนะมาครอบครอง

Life's battles don't always go to the stronger or faster man;
ในสงครามชีวิตนั้น ชัยชนะไม่ได้เกิดกับผู้ที่ แข็งแรงกว่า หรือเร็วกว่า เสมอไป

But soon or late the man who wins,
แต่ในไม่ช้าไม่นาน ผู้ที่ประสบชัยชนะ ก็คือ

Is the man who thinks he can.
ผู้ที่คิดว่า "เขาทำได้" เท่านั้น!

 
จงตระหนักว่า “ความคิด” กำหนดทุกสิ่งในชีวิตของเรา

บท ความนี้ เป็นบทความที่ถูกเผยแพร่ไปอย่างกว้าวขวางทั่วโลก ทุกครั้งที่ผมได้อ่านบทความนี้ ผมจะเกิดพลังใจ และแรงบันดาลใจขึ้นอย่างมากมาย ผมได้รับรู้ถึง กุญแจดอกสำคัญ ที่ใช้ในการเปิดประตูสู่การประสบความสำเร็จในชีวิต นั่นก็คือ ความคิดที่อยู่ในจิตใจ ของเรา
ดังนั้น หากเราปรารถนาความสำเร็จ ก็คงต้องเริ่มจากการสร้าง ความปรารถนาอันแรงกล้า ให้เกิดขึ้นจากภายในจิตใจของเราก่อนเสมอ แล้วหลังจากนั้น ก็เสริมด้วย ศรัทธาและความเชื่อมั่นต่อตัวของเราเอง และสิ่งต่อมาก็คือ การปลูกฝังความคิดในจิตใจเสมอว่า เราทำได้ ทั้งนี้ก็เพราะ

It's all in the state of mind.”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น