วันพุธที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

มุมมองที่แตกต่าง “ไม่มีใครใส่รองเท้า”มุมมองที่แตกต่าง

“ไม่มีใครใส่รองเท้า”

บริษัทผลิตรองเท้าที่มีชื่อเสียงมากบริษัทหนึ่ง ที่ประชุมของฝ่ายบริหารได้กำหนดนโยบาย ให้ทำการสำรวจและพิจารณาว่า บริษัทจะเปิดตลาดใน ทวีปแอฟริกา ดีหรือไม่
ดังนั้น บริษัทจึงได้ส่ง ผู้จัดการฝ่ายการตลาด คนหนึ่ง ไปยังแอฟริกา เพื่อทำการศึกษาศักยภาพของตลาด ซึ่งเมื่อเขาไปถึงแอฟริกา เขาพบว่า

ชาวแอฟริกันส่วนใหญ่ เดินเท้าเปล่า พวกเขาเหล่านั้นไม่สวมรองเท้ากัน
เมื่อผู้จัดการฝ่ายการตลาดกลับไปถึงอเมริกา จึงได้จัดทำรายงานให้กับบริษัทว่า

ที่แอฟริกานั้น คนส่วนใหญ่ ไม่ใส่รองเท้า มีความต้องการ (Demand) น้อยเกินกว่าที่จะทำตลาดได้ แอฟริกาเป็นตลาดที่ไม่น่าสนใจ
เห็นว่าไม่ควรลงทุนเปิดตลาดที่แอฟริกาในเวลานี้”

แต่เนื่องจากฝ่ายบริหาร ต้องการพิจารณาเรื่องการเปิดตลาดแอฟริกานี้อย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจ จึงได้ส่ง ผู้จัดการฝ่ายขาย มือหนึ่งไปที่แอฟริกา เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา
ทันทีที่ ผู้จัดการฝ่ายขายไปถึง แอฟริกา ก็รีบโทรศัพท์กลับมายังสำนักงานใหญ่ เพื่อรายงานว่า

ที่แอฟริกานั้น ยังไม่ค่อยมีใครใส่รองเท้ากันเลย จึงเป็นตลาดที่ใหญ่และน่าสนใจมากที่สุดในขณะนี้ หากบริษัทของเรา ทำให้คนแอฟริกัน เห็นความสำคัญของการใส่รองเท้าได้ล่ะก็ บริษัทของเราก็จะเป็นผู้นำในตลาดขนาดใหญ่นี้ ได้สำเร็จ
เห็นควรให้เร่งดำเนินการขยายตลาดทันที ก่อนที่บริษัทอื่นจะชิงตลาดนี้ไป


 
จงมองหาโอกาสดีๆที่ซ่อนอยู่หลังดวงตาของเราเอง

จากเรื่องข้างต้นนี้ เราจะเห็นได้ว่า ณ ที่แห่งเดียวกัน สถานการณ์เดียวกัน แต่สิ่งที่ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด กับผู้ัจัดการฝ่ายขาย มองเห็นนั้น แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

ซึ่งทั้งสองคน ต่างก็มีเหตุผลที่มีน้ำหนักสนับสนุนความคิดเห็นของเขาด้วยเช่นกัน

เพราะถ้าเรามองในด้านของ Demand และ Supply แล้ว ก็น่าจะเป็นไปตามที่ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ที่บอกว่า แอฟริกานั้น มีความต้องการน้อยมาก และไม่น่าลงทุนเอาเสียเลย

แต่ถ้าเรามองในด้านของ โอกาสทางการตลาด แล้วเราก็จะเห็นว่าความเห็นของ ผู้จัดการฝ่ายขาย นั้นน่าสนใจมากทีเดียว เพราะมันเป็นตลาดขนาดใหญ่จริงๆ และยังไร้ซึ่งคู่แข่งขันอีกด้วย

ไม่มีใครถูก ไม่มีใครผิด เพราะทั้งหมดนั้นคือ ความคิด ความเห็น เท่านั้น

แต่สิ่งที่สำคัญกว่าก็คือ มุมมองที่แตกต่าง ซึ่งมีความสำคัญต่อ การตัดสินใจ นั่นเอง

ดังนั้น จงอย่าด่วนตัดสินใจ
จนกว่าจะได้มองหาโอกาสดีๆ
ที่อาจจะถูกบดบังอยู่หลัง “ดวงตาของเราเอง” ทุกครั้ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น